ZÁKLADNÍ ŠKOLA ROZSOCHY
Školní rok utekl jako voda

Ještě máme v živé paměti, jak jsme si chystali aktovky na první školní den a už se blíží jeho konec. Jako pokaždé jsme se celý rok těšili na školní výlet. Letos jsme se vydali do ZOO v Brně, kde nás čekal poučný a zajímavý program s průvodcem, nazvaný Od rovníku k pólům. Nejdříve jsme byli pozváni do společenského sálu, kde nás pan průvodce provedl jednotlivými podnebnými pásy, pověděli jsme si, jak to tam vypadá, jaké je tam počasí, jaká zvířata tam žijí, jaké mají barvy a proč …. Dozvěděli jsme se spoustu nových informací. Např. proč má žirafa tmavě fialový jazyk? Protože stále něco uzobává a olizu...

Předškoláčci ve škole

Naši budoucí prvňáčci si přišli vyzkoušet, co je ve škole čeká. Společně s budoucí třídní učitelkou, Mgr. Alenou Novotnou, a ředitelkou školy, Mgr. Renatou Pavlačkovou, trénovali matematiku, čtení a psaní. Hravě splnili všechny nachystané úkoly a za "dobrou" práci byli náležitě odměněni.
Bylo nám spolu s dětmi ve škole dobře a už se všichni těšíme na září, až děti zasednou do školních lavic. .......na shledanou, děti!

RP

Aktivity posledních dnů

Učitelé a děti ze školy v Rozsochách měli opět napilno. Navštívili jsme Základní školu v Dolní Rožínce, kam jsme byli pozvání do výtvarné dílny k paní učitelce Haně Punčochářové. Ta se nám, společně s vybranými žáky devátého ročníku, věnovala celé dopoledne. Děti si tak mohly vyzkoušet své kreativní počínání při činnostech, které v naší škole nemají šanci zažít. Pracovali jsme s keramickou hlínou, vyrobili jsme si zvířátko jako dekoraci, někdo si zvolil kočku, někdo sovu. Práce s keramikou nás nadchla a výrobky se moc povedly. Děti si je odnesou domů jako památku. Paní učitelce moc děkujeme.