ZÁKLADNÍ ŠKOLA ROZSOCHY
Bonjour aneb Evropský den jazyků

Každoročně slavíme na naší škole Evropský den jazyků, ale o co se vlastně jedná? Žijeme v době, kdy máme velké možnosti ohledně cestování, studia či práce v jiných zemích. Mnohdy nám ovšem neznalost jazyka cizí země zabrání využít příležitost vycestovat do zahraničí. Proto Rada Evropy vyhlásila 26. září dnem Evropských jazyků. Cíl tohoto dne je seznámit děti i dospělé každého věku o možnostech studia cizích jazyků a rozšířit povědomí o rozmanitosti kultury různých evropských zemích. Však jen na území Evropy se hovoří více jak 200 jazyky a dialekty. A jak jsme oslavili tento den my?

V pondělí 27. ...

Testování žáků od 13.9.2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že platnost Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR upravující provoz škol a školských zařízení (č. j.: MZDR 14600/2021-19/MIN/KAN) končí k 10. 9. 2021.
Od 13. 9. 2021 proto nebude ve školách a školských zařízeních platit povinnost zajištění screeningového testování dětí a žáků. Tímto také končí povinnost zaměstnanců prokazovat se OTN (ukončeným očkováním, negativním testem nebo proděláním nemoci covid-19).
 

Mapa školy

Na jaře letošního roku proběhlo na naší škole dotazníkové šetření na téma Mapa školy a distanční výuka.
Šetření proběhlo elektronicky pod záštitou firmy SCIO a zúčastnili se jej žáci, rodiče a zaměstnanci školy.

Analytickou zprávu z šetření naleznete    ZDE

Souhrnnou zprávu z šetření naleznete     ZDE