ZÁKLADNÍ ŠKOLA ROZSOCHY
Testování žáků od 13.9.2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že platnost Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR upravující provoz škol a školských zařízení (č. j.: MZDR 14600/2021-19/MIN/KAN) končí k 10. 9. 2021.
Od 13. 9. 2021 proto nebude ve školách a školských zařízeních platit povinnost zajištění screeningového testování dětí a žáků. Tímto také končí povinnost zaměstnanců prokazovat se OTN (ukončeným očkováním, negativním testem nebo proděláním nemoci covid-19).
 

Mapa školy

Na jaře letošního roku proběhlo na naší škole dotazníkové šetření na téma Mapa školy a distanční výuka.
Šetření proběhlo elektronicky pod záštitou firmy SCIO a zúčastnili se jej žáci, rodiče a zaměstnanci školy.

Analytickou zprávu z šetření naleznete    ZDE

Souhrnnou zprávu z šetření naleznete     ZDE

Zahájení školního roku 2021-2022

Oznámení začátku školního roku - zde