ZŠ ROZSOCHY

Organizace školního roku 2023 - 2024

 

Zahájení šk. roku :              4. září 2023

Podzimní prázdniny :        26. a 27. října 2023

Vánoční prázdniny :          23. prosince 2023 – 2. ledna 2024

Pololetní prázdniny :           2. února 2024

Jarní prázdniny :                12. února - 18. února 2024

Velikonoční prázdniny :     28. března 2024

Ukončení šk. roku  :           28. června 2024 

 

Vyučování ve šk. roce 2024 – 2025 bude zahájeno  2. září 2024. 

 

Dny otevřených dveří

čtvrtek    19.10.2023

úterý       19.03.2024
 

Schůzky rodičů

12.09.2023     Plenární schůze rodičů

28.11.
2023     Třídní schůzky

23.04.2024     Třídní schůzky               

 

 

4.7. 2023
R. P.