ZŠ ROZSOCHY

Organizace školního roku 2018 - 2019

 

Zahájení šk. roku :              3. září 2018

Podzimní prázdniny :        29. a 30. října 2018

Vánoční prázdniny :          22. prosince 2018 – 2. ledna 2019

Pololetní prázdniny :          1. února 2019

Jarní prázdniny :                4. března - 10. března 2019

Velikonoční prázdniny :    18. a 19. dubna 2019

Ukončení šk. roku  :           28. června 2019 

 

Vyučování ve šk. roce 2019 – 2020 bude zahájeno  2. září 2019. 

 

Dny otevřených dveří

čtvrtek    23.10.2018

úterý       21.03.2019
 

Schůzky rodičů

  4.09.2018     Plenární schůze rodičů

20.11.
2018     Třídní schůzky

16.04.2019     Třídní schůzky               

 

 

8.11. 2018
R. P.