ZŠ ROZSOCHY

Školská rada

Školská rada plní především tyto úkoly:

a) vyjadřuje se k návrhu školního vzdělávacího programu a k jeho následnému uskutečňování
b) schvaluje výroční zprávu školy
c) schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny
d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
e) projednává inspekční zprávy České školní inspekce
f) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy

Plné znění je uvedeno v §167 a §168 Školského zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění.

 

Nová Školská rada zahájila svou činnost dne 1.11.2023 ve složení:
Ing. Milan Bělík - jmenován zřizovatelem
paní Markéta Vítková - zvolena rodiči
Mgr. Alena Novotná - zvolena pedagogy školy

 

Školská rada (5.10.2020 - 31.10.2023)
Ing. Milan Bělík - jmenován zřizovatelem
paní Markéta Vítková - zvolena rodiči
Mgr. Alena Novotná - zvolena pedagogy školy

 

Školská rada (3.10.2017 - 4.10.2020)
Ing. Milan Bělík - jmenován zřizovatelem
paní Alena Jarošová - zvolena rodiči
Mgr. Monika Tomášová - zvolena pedagogy školy - od 1.9.2019 nahrazena Mgr. Alenou Novotnou

 

Školská rada (3.11.2014 - 2.10.2017) 
Ing. Milan Bělík - jmenován zřizovatelem
paní Alena Jarošová - zvolena rodiči
Mgr. Monika Tomášová - zvolena pedagogy školy 

 

 

 

6.12. 2023
R. P.