ZŠ ROZSOCHY

Zaměstnanci


Mgr. Renata Pavlačková
ředitelka školy
Čj - 1. a 2. roč.
Hv - 3. až 5. roč.
Inf - 5. roč.


Mgr. Alena Novotná
třídní učitelka - I.třída
M, Hv, Pč - 1. a 2. roč.
Prv,
Př, Vl, Tv, Vv - 1.až 5. roč.
Sportovní hry - kroužek

Mgr. Dita Víchová
třídní učitelka - II.třída
Čj, M, Pč – 3. až 5.roč.
Aj – 1.až 5.roč.
Anglický jazyk - kroužek

Lenka Kudrnová
vychovatelka ve školní družině
Flétny - kroužek


Zuzana Špačková
asistent pedagoga

Pavla Smolková
školnice 

20.8. 2021
R. P.