ZŠ ROZSOCHY

Zaměstnanci


Mgr. Renata Pavlačková
ředitelka školy
Čj, Hv - 1.-2. roč.
Inf - 5.roč.


Mgr. Alena Novotná
třídní učitelka - I.třída
M - 1., 2. roč.
Prv,
Př, Vl, Tv, Vv, Pč - 1.až 5. roč.
Sportovní hry - kroužek

Mgr. Monika Tomášová
třídní učitelka - II.třída
Čj, M, Hv – 3., 4., 5.roč.
Aj – 1.až 5.roč.
Anglický jazyk - kroužek

Lenka Kudrnová
vychovatelka ve školní družině
Flétny - kroužek


Mgr. Božena Boučková
školní asistent

Pavla Smolková
školnice 

19.4. 2019
R. P.