ZÁKLADNÍ ŠKOLA ROZSOCHY
Oznámení o udělení ředitelského volna

Dle § 24 odst. 2  Školského zákona č. 561/2004, Sb. vyhlašuji na pátek 20. 12. 2019 pro žáky naší školy ředitelské volno, z důvodů organizačních a technických. Obědy budou odhlášeny, školní družina fungovat nebude.

                                                                                  &...

Veliká gratulace!

Letošní podzim nám do školy přinesl krom jiného také velikou radost. Zasloužil se o ni Tadeáš Uhlíř, žák 5. ročníku. Rozhodl se změřit své znalosti a logické uvažování s dalšími stejně starými vrstevníky v České republice a přihlásil se na Logickou Olympiádu. Logická olympiáda je soutěž pořádaná Mensou České republiky založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Nerozhodují zde naučené znalosti, ale schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování. Logická olympiáda je svým pojetím unikátní soutěží,...

Angličtina ve škole

Výuka anglického jazyka se postupem času stala v českých školách jednou z priorit vzdělávání. Na naší škole probíhaly hodiny angličtiny pod vedením paní učitelky Moniky Tomášové. Od letošního školního roku převzala pomyslné angličtinářské žezlo paní učitelka Dita Víchová. Hodiny jsou zábavné a děti je měly a mají rády. Dokonce tak, že již před lety vznikl kroužek anglického jazyka pro naše nejmenší.
V poslední době se školy snaží, a díky rozvojovým programům se jim to daří, zpestřovat dětem hodiny angličtiny různým způsobem. Momentálně velký boom zažívají rodilí mluvč&i...