ZÁKLADNÍ ŠKOLA ROZSOCHY
Budoucí prvňáčci ve škole

Škola se nám po delší době otevřela, doslova celá ožila, a to jen díky dětem, které se mohly vrátit zpět do školních lavic. Všichni jsme moc rádi, že ve škole můžeme být, a i přes veškerá hygienická opatření je ve škole veselo.

Velkou radost nám udělalo, že jsme mohli začátkem června přivítat vzácnou návštěvu z mateřské školky – budoucí prvňáčky, které doprovázeli jejich rodiče. Každoročně se předškoláci chodí do školy podívat, aby se seznámili s budoucími učitelkami a školním prostředím. Letošní rok jsme se sešli v komornějším počtu, ale i tak jsme si to společn...

Výuka opět zahájena

Hurá do školy!
Asi nikdo se netěší víc do školy než děti zavřené 70 dní doma. Nám se tento čas prodloužil ještě o týden jarních prázdnin. I když jsme se na ně všichni moc těšili, nikdo netušil, že se tak protáhnou.
Distanční výuka byla pro nás učitele velice náročná. Už jen proto, že jsme se s ní málokdo doposud setkali. Naučili jsme se tak vyučovat děti on-line nebo natáčet výuková videa a děti se báječně zdokonalily v práci s notebookem, tabletem či chytrým telefonem.
Velký dík patří všem rodičům, kteří se v této nelehké době dětem doma věnovali a snažili se, aby děti probírané učivo zvládli....

Výuka od 25.5.2020

Dle pokynů Ministerstva školství zahájí naše škola výuku žáků v pondělí dne 25. 5. 2020.
Účast žáků na výuce není povinná, přesto ji doporučujeme. Dálková výuka bude sice pokračovat, bude však organizována odlišně než doposud.
Účast na výuce je dobrovolná. Jakmile však svoje dítě přihlásíte, stává se povinnou. Dítě můžete kdykoliv z výuky odhlásit, poté však již není možno je přihlásit opětovně.
Vyučování bude probíhat ve skupinách dle kmenových tříd. Výuka bude probíhat čtyři hodiny denně dle mimořádného rozvrhu, nebude se vyučovat klasická tělesná vý...