ZÁKLADNÍ ŠKOLA ROZSOCHY
Předškoláčci ve škole

Naši budoucí prvňáčci si přišli vyzkoušet, co je ve škole čeká. Společně s budoucí třídní učitelkou, Mgr. Alenou Novotnou, a ředitelkou školy, Mgr. Renatou Pavlačkovou, trénovali matematiku, čtení a psaní. Hravě splnili všechny nachystané úkoly a za "dobrou" práci byli náležitě odměněni.
Bylo nám spolu s dětmi ve škole dobře a už se všichni těšíme na září, až děti zasednou do školních lavic. .......na shledanou, děti!

RP

Aktivity posledních dnů

Učitelé a děti ze školy v Rozsochách měli opět napilno. Navštívili jsme Základní školu v Dolní Rožínce, kam jsme byli pozvání do výtvarné dílny k paní učitelce Haně Punčochářové. Ta se nám, společně s vybranými žáky devátého ročníku, věnovala celé dopoledne. Děti si tak mohly vyzkoušet své kreativní počínání při činnostech, které v naší škole nemají šanci zažít. Pracovali jsme s keramickou hlínou, vyrobili jsme si zvířátko jako dekoraci, někdo si zvolil kočku, někdo sovu. Práce s keramikou nás nadchla a výrobky se moc povedly. Děti si je odnesou domů jako památku. Paní učitelce moc děkujeme.

Veliká radost

Koncem května se naši "páťáci" (Michal Vrána, Adam Ťupa, Barbora Bělíková a Elen Buchtová) zúčastnili oblastního kola Dopravní soutěže, které pořádalo Město Bystřice nad Pernštejnem a Nové Město na Moravě ve spolupráci s BESIPem. Kategorie byly vypsány tři, v té naší soutěžilo 6 družstev. Soutěžilo se  ve čtyřech disciplínách. V teoretické části to byly testy z první pomoci a dopravní výchovy. V praktické části se soutěžilo v jízdě na dopravním hřišti a v jízdě zručnosti. Ve velice vyrovnané soutěži se naši žáci dokázali prosadit a obsadili 1. místo !!!

Začátkem června jsme, jako první postupují...