ZÁKLADNÍ ŠKOLA ROZSOCHY
Matematický klokan

Koncem března proběhla také v naší škole soutěž Matematický klokan. Je to mezinárodní soutěž, jejímž cílem je motivovat žáky ke studiu matematiky a rozvíjet jejich matematické schopnosti. Umožňuje dětem hravou formou si vyzkoušet své matematické schopnosti při řešení zajímavých a netradičních úloh.

A proč klokan? Soutěž vznikla v Austrálii v roce 1980, odkud se přes Francii postupně rozšířila po celém světě. K nám dorazila v roce 1995.
Soutěžící jsou rozděleni do kategorií podle věku. Žáci 2. a 3. ročníku jsou zařazeni do kategorie Cvrček, ve které řeší samostatně 18 otázek.  Žáci 4. a 5. ročníku jsou zařazeni do kategorie ...

Bezpečný internet a Svět z ptačí perspektivy

1. duben nebyl jen dnem aprílových žertíků, kterými děti nešetřily, ale byl dnem i velice poučným. Naši školu navštívila Ing. Martina Zelená a Bc. Tomáš Šmol s besedou se dvěma tematickými okruhy:  Bezpečný internet a Svět z ptačí perspektivy.

V první části se děti rozdělily do dvou skupin podle věku a každé skupině byla beseda přizpůsobena přiměřeně věku.

V úvodu jsme se dozvěděli odpověď na otázku: Co vlastně ten internet je? Že je to celosvětový systém propojených počítačových sítí. Dále také, co se díky internetu dozvíme. Ve vyšších ročnících se žáci dozvěděli více o pravidlech a z&aacu...

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří - úterý 22.3.2022