ZÁKLADNÍ ŠKOLA ROZSOCHY
Září u nás ve škole

Nový školní rok jsme úspěšně zahájili a pustili se s úsměvem do „práce“. V září jsme zavzpomínali na prázdniny a zopakovali si, co už všechno umíme z minulého školního roku. V týdnu od 18. - 22. září jsme se zúčastnili celorepublikové výzvy – Pěšky do školy. Cílem celé výzvy bylo rozpohybovat děti, omezit počet aut v okolí škol a šetřit tak životní prostředí. Jak už z názvu vyplývá, úkolem dětí bylo do školy chodit pěšky, na kole nebo koloběžce. Musím naše děti opravdu moc pochválit, protože plnily výzvu a s ní spojené další aktivity zodpovědně, svědomitě a s na...

Přednáška J. Haldy

V kulturním domě v Bystřici nad Pernštejnem se konala zajímavá přednáška na téma "Jak mluvit s dospívajícími aneb proč jsou dospělí tak tupí?" Přednášel Mgr. Jiří Halda - speciální pedagog, lektor a rodinný terapeut, který se zaměřuje na: 
o   poruchy chování a učení
o   rodinné vztahy a problematiku výchovy dětí
o   předškolní zralost
o   komunikační dovednosti

Přednáška se konala pod záštitou MAP III - Akční plánování v ORP Bystřice nad Pernštejnem. Paní Ing. Jitka Zelená nám zaslala několik zajímavých ...

Plenární zasedání rodičů

Vážení rodiče,
srdečně vás zveme na plenární schůzi, která se bude konat 12. září 2023 
od 15.00 hodin. Na programu budou informace o letošním školním roce a volba člena do školské rady z řad rodičů.
Jste srdečně zváni.