ZÁKLADNÍ ŠKOLA ROZSOCHY
Výuka od 25.5.2020

Dle pokynů Ministerstva školství zahájí naše škola výuku žáků v pondělí dne 25. 5. 2020.
Účast žáků na výuce není povinná, přesto ji doporučujeme. Dálková výuka bude sice pokračovat, bude však organizována odlišně než doposud.
Účast na výuce je dobrovolná. Jakmile však svoje dítě přihlásíte, stává se povinnou. Dítě můžete kdykoliv z výuky odhlásit, poté však již není možno je přihlásit opětovně.
Vyučování bude probíhat ve skupinách dle kmenových tříd. Výuka bude probíhat čtyři hodiny denně dle mimořádného rozvrhu, nebude se vyučovat klasická tělesná vý...

Výsledky zápisu 2020

Oznámení výsledků řízení přijetí ke vzdělávání pro školní rok 2020-2021 - zde

Zápis do 1. ročníku

Zveme rodiče budoucích prvňáčků k zápisu.

Plakátek - zde

Bližší info o naší škole - zde