ZÁKLADNÍ ŠKOLA ROZSOCHY
Veliká radost

Koncem května se naši "páťáci" (Michal Vrána, Adam Ťupa, Barbora Bělíková a Elen Buchtová) zúčastnili oblastního kola Dopravní soutěže, které pořádalo Město Bystřice nad Pernštejnem a Nové Město na Moravě ve spolupráci s BESIPem. Kategorie byly vypsány tři, v té naší soutěžilo 6 družstev. Soutěžilo se  ve čtyřech disciplínách. V teoretické části to byly testy z první pomoci a dopravní výchovy. V praktické části se soutěžilo v jízdě na dopravním hřišti a v jízdě zručnosti. Ve velice vyrovnané soutěži se naši žáci dokázali prosadit a obsadili 1. místo !!!

Začátkem června jsme, jako první postupují...

Rodičovské fórum

Rodičovské fórum - podpora vzdělávání dětí se specifickými vzdělávacími potřebami a dětí intaktních

Program

Pozvánka: 

Dotazníkové šetření

Výsledky dotazníkového šetření "Mapa školy" zaměřeného na odhalení silných a slabých stránek školy a na podchycení šikany a dalších negativních jevů:

Analytický zpráva

Percentily

Souhrn