ZÁKLADNÍ ŠKOLA ROZSOCHY
Vánoční posezení

pozvánka 

Oznámení o udělení ředitelského volna

Dle § 24 odst. 2  Školského zákona č. 561/2004, Sb. vyhlašuji na pátek 20. 12. 2019 pro žáky naší školy ředitelské volno, z důvodů organizačních a technických. Obědy budou odhlášeny, školní družina fungovat nebude.

                                                                                  &...

Veliká gratulace!

Letošní podzim nám do školy přinesl krom jiného také velikou radost. Zasloužil se o ni Tadeáš Uhlíř, žák 5. ročníku. Rozhodl se změřit své znalosti a logické uvažování s dalšími stejně starými vrstevníky v České republice a přihlásil se na Logickou Olympiádu. Logická olympiáda je soutěž pořádaná Mensou České republiky založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Nerozhodují zde naučené znalosti, ale schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování. Logická olympiáda je svým pojetím unikátní soutěží,...