ZÁKLADNÍ ŠKOLA ROZSOCHY
Rodičovské fórum

Rodičovské fórum - podpora vzdělávání dětí se specifickými vzdělávacími potřebami a dětí intaktních

Program

Pozvánka: 

Dotazníkové šetření

Výsledky dotazníkového šetření "Mapa školy" zaměřeného na odhalení silných a slabých stránek školy a na podchycení šikany a dalších negativních jevů:

Analytický zpráva

Percentily

Souhrn

Veselé Velikonoce

Všem zaměstnancům, žákům, rodičům, známým a přátelům školy přeji příjemné prožití velikonočních svátků a pohodové jarní dny.

RP