ZÁKLADNÍ ŠKOLA ROZSOCHY
Vítejte ve škole čar a kouzel v Rozsochách!

V pondělí 31. října se i u nás ve škole slavil původem keltský svátek zvaný Halloween. Ten oceňují především děti. Již od rána se ve škole scházely čarodějnice, mumie, duchové a jiná strašidla. Místo žárovek nám školu osvítily dýně a svíce. Ani paní učitelky zde nebyly. Proto jsme se rozhodli tento den oslavit, jak se patří. Nezapomněli jsme ani na náš český svátek „Dušičky“, který se slaví 2. listopadu. Během dopoledne jsme si povídali o původu a oslavách obou svátků. Ve skupinách jsme si zahráli různé hry, vyráběli halloweenské lucerny a duchy z modelovací hmoty a samozřejmě zpívali. A jak jinak n...

Vznik samostatného československého státu

Samostatný československý stát byl vyhlášen 28. 10. 1918. Jednalo se o jeden z nástupnických států rozpadlého Rakousko-Uherska a zahrnoval území Čech, Moravy, Slezska (konkrétně jeho jihovýchodní část, tzv. České Slezsko), Slovenska a Podkarpatské Rusi (dříve nazývané Horní Uhry).

Vyhlášení samostatného československého státu předcházelo dlouhé období naplněné snahou o posílení vlastní národní identity a emancipace v rámci monarchie. Proces úplného odtržení a následného osamostatnění se pak začal konkrétně formovat až během I. světové války, kdy se ukázala neudržitelnost dosav...

Den české státnosti na naší škole

Po prázdninách jsme se vrátili opět do školy, plní krásných letních zážitků a příběhů z prožitých dobrodružství. Těšili jsme se nejen na kamarády, ale i na to, co nám letošní školní rok přinese nového. Během září jsme si zopakovali učivo předchozího školního roku, co jsme zapomněli, to jsme si zase připomněli. Ale škola není jenom o učení, ale také o zábavě. Na konci září jsme měli ve škole první projektový den. Letos jsme se zaměřili na památku sv. Václava.  Děti celý den hledaly, luštily a zjišťovaly různé informace o životě knížete Václava, našeho českého patrona. 

A co jsme se...