ZÁKLADNÍ ŠKOLA ROZSOCHY
Den Země

Den Země tradičně připadá na 22. dubna. Je to každoroční celosvětová událost na podporu a ochranu životního prostředí. Poprvé byl Den Země slaven v roce 1970. Od roku 1990 se slaví také v České republice.

A jak jsme oslavili tento den my? Nejprve jsme si všichni povídali o tom, co může každý z nás udělat pro naši planetu Zemi. Pustili jsme si poučné video, kde jsme se dozvěděli, co naší planetě nejvíce škodí a jak jí můžeme pomoci. Shodli jsme se na tom, že velkým problémem je velké množství odpadů všeho druhu. Další otázky, které jsme si položili, byly: Umíte správně třídit odpady? Víte, do jakých kontejnerů dané odpady dávám...

Seznam přijatých žáků k ZV pro školní rok 2024-2025

Seznam přijatých žáků - zde

Letošní zápis dětí do 1. ročníku byl výjimečný hned ze dvou důvodů.
Z místní mateřské školy k nám se svými rodiči přišla velice početná skupina dětí. Považte, bylo jich deset! Všechny byly moc šikovné, žádná otázka je nezaskočila. Věříme, že se jim ve škole líbilo a v červnu se společně setkáme na odpoledni pořádaném právě pro ně, pro předškoláky.
Další novinkou pro nás byl zápis dětí, které se budou vzdělávat individuálně v bystřickém AMOS centru. Byli jsme velice potě&...

Čistá Vysočina

Letos v dubnu se konal již 15. ročník akce Čistá Vysočina. Tradičně jsme se také této akce, kterou vyhlašuje Kraj Vysočina, zúčastnili. Ve čtvrtek dopoledne děti, vybavené rukavicemi a pytli, vyrazily od školy. Mladší děti se vydaly směrem na Vojetín, starší děti šly do Kundratic. Všichni se vydali na cestu  s jediným cílem: vysbírat v dané lokalitě nepořádek a určenou lokalitu pečlivě vyčistit. Věříme, že cíl byl splněn a odpadky jsme řádně vysbírali.
Loňského úklidu Vysočiny se účastnilo více než 30 tisíc lidí, kteří pomohli přírodě od více než 66 tun odpadků.

DV