ZŠ ROZSOCHY

Den Země

Den Země tradičně připadá na 22. dubna. Je to každoroční celosvětová událost na podporu a ochranu životního prostředí. Poprvé byl Den Země slaven v roce 1970. Od roku 1990 se slaví také v České republice.

A jak jsme oslavili tento den my? Nejprve jsme si všichni povídali o tom, co může každý z nás udělat pro naši planetu Zemi. Pustili jsme si poučné video, kde jsme se dozvěděli, co naší planetě nejvíce škodí a jak jí můžeme pomoci. Shodli jsme se na tom, že velkým problémem je velké množství odpadů všeho druhu. Další otázky, které jsme si položili, byly: Umíte správně třídit odpady? Víte, do jakých kontejnerů dané odpady dáváme? A co se tam dávat nesmí? Abychom se to dozvěděli, rozdělili jsme děti do skupinek podle barev kontejnerů. Děti vystřihovaly z letáků různé druhy obalů, oblečení a spotřebního zboží. Z obrázků pak každá skupinka vytvořila projekt, kde jsme přehledně viděli, co do kterého kontejneru patří, či nepatří. Následně svůj projekt prezentovaly ostatním. Věděli jste třeba, že do BIO odpadů nepatří skořápky od vajec, popel nebo hlína? Že do plastů zase nepatří kusy linolea nebo videokazety? Do papíru nepatří plata od vajec, pleny a ubrousky. A do skla porcelán, zrcadla nebo lahvičky od léčiv. Projektový den jsme si ve škole užili a věřím, že jsme získali i cenné informace, které využijeme, až půjdeme s našimi odpady ke kontejnerům.

DV

14.5. 2024
R. P.