ZŠ ROZSOCHY

Zaměstnanci


Mgr. Renata Pavlačková, ředitelka školy
Čj - 1. a 2. roč.
Inf - 5. roč.


Mgr. Alena Novotná, třídní učitelka - I.třída
M, Pč - 1. a 2. roč.
Prv,
Př, Vl, Hv, Tv, Vv - 1.až 5. roč.
Sportovní hry, Tvoření pro děti - kroužky

Mgr. Dita Víchová, třídní učitelka - II.třída
Čj, M, Pč – 3. až 5.roč.
Aj – 1.až 5.roč.
Anglický jazyk - kroužek

Lenka Kudrnová, vychovatelka ve školní družině, školní asistent
Flétny - kroužek


Zuzana Špačková, asistent pedagoga

Pavla Smolková, školnice 

4.7. 2023
R. P.