ZÁKLADNÍ ŠKOLA ROZSOCHY
Přednáška J. Haldy

V kulturním domě v Bystřici nad Pernštejnem se konala zajímavá přednáška na téma "Jak mluvit s dospívajícími aneb proč jsou dospělí tak tupí?" Přednášel Mgr. Jiří Halda - speciální pedagog, lektor a rodinný terapeut, který se zaměřuje na: 
o   poruchy chování a učení
o   rodinné vztahy a problematiku výchovy dětí
o   předškolní zralost
o   komunikační dovednosti

Přednáška se konala pod záštitou MAP III - Akční plánování v ORP Bystřice nad Pernštejnem. Paní Ing. Jitka Zelená nám zaslala několik zajímavých ...

Plenární zasedání rodičů

Vážení rodiče,
srdečně vás zveme na plenární schůzi, která se bude konat 12. září 2023 
od 15.00 hodin. Na programu budou informace o letošním školním roce a volba člena do školské rady z řad rodičů.
Jste srdečně zváni.

Nový školní rok

V pondělí 4. září 2023 se školní dveře znovu otevřely a pro žáky i pedagogy začal nový školní rok. Již po sedmé hodině se ve škole začaly scházet paní učitelky, aby přivítaly své žáky po letních prázdninách. Atmosféra byla plná radosti a očekávání toho, co letošní školní rok přinese.

Nejvíce na tento den bylo natěšeno našich 5 prvňáčků, kteří usedli do školních lavic poprvé. Srdce jim bušila radostí, a jejich rodiče byli plni hrdosti. Paní ředitelka je přivítala společně s panem starostou a třídní učitelkou. Děti dostaly nejen pamětní listy, ale i batůžky se spoustou jímavých a potřebn&yacu...