ZÁKLADNÍ ŠKOLA ROZSOCHY
Vznik samostatného československého státu

Samostatný československý stát byl vyhlášen 28. 10. 1918. Jednalo se o jeden z nástupnických států rozpadlého Rakousko-Uherska a zahrnoval území Čech, Moravy, Slezska (konkrétně jeho jihovýchodní část, tzv. České Slezsko), Slovenska a Podkarpatské Rusi (dříve nazývané Horní Uhry).

Vyhlášení samostatného československého státu předcházelo dlouhé období naplněné snahou o posílení vlastní národní identity a emancipace v rámci monarchie. Proces úplného odtržení a následného osamostatnění se pak začal konkrétně formovat až během I. světové války, kdy se ukázala neudržitelnost dosav...

Den české státnosti na naší škole

Po prázdninách jsme se vrátili opět do školy, plní krásných letních zážitků a příběhů z prožitých dobrodružství. Těšili jsme se nejen na kamarády, ale i na to, co nám letošní školní rok přinese nového. Během září jsme si zopakovali učivo předchozího školního roku, co jsme zapomněli, to jsme si zase připomněli. Ale škola není jenom o učení, ale také o zábavě. Na konci září jsme měli ve škole první projektový den. Letos jsme se zaměřili na památku sv. Václava.  Děti celý den hledaly, luštily a zjišťovaly různé informace o životě knížete Václava, našeho českého patrona. 

A co jsme se...

Zpátky do školy ...

Dva měsíce prosluněných prázdnin utekly jako voda a nastal čas návratu žáků do školních lavic a za svými kamarády. Někteří se těšili více, někteří méně, ale nejvíce zvědaví byli určitě naši prvňáčci. Prvního září s úsměvem na tváři se v doprovodu svých rodičů sešli v krásně vyzdobené pohádkové třídě. Zde je přivítaly paní učitelky a také tradičně přišel pan starosta. Děti dostaly spoustu potřebných a zajímavých dárků, které se jim ani nevešly do nových aktovek. První den ve škole byl pro prvňáčky velkým zážitkem. Našim prvňáčkům i ostatním žákům přejeme, aby se jim ...