ZÁKLADNÍ ŠKOLA ROZSOCHY
Den české státnosti na naší škole

Po prázdninách jsme se vrátili opět do školy, plní krásných letních zážitků a příběhů z prožitých dobrodružství. Těšili jsme se nejen na kamarády, ale i na to, co nám letošní školní rok přinese nového. Během září jsme si zopakovali učivo předchozího školního roku, co jsme zapomněli, to jsme si zase připomněli. Ale škola není jenom o učení, ale také o zábavě. Na konci září jsme měli ve škole první projektový den. Letos jsme se zaměřili na památku sv. Václava.  Děti celý den hledaly, luštily a zjišťovaly různé informace o životě knížete Václava, našeho českého patrona. 

A co jsme se...

Zpátky do školy ...

Dva měsíce prosluněných prázdnin utekly jako voda a nastal čas návratu žáků do školních lavic a za svými kamarády. Někteří se těšili více, někteří méně, ale nejvíce zvědaví byli určitě naši prvňáčci. Prvního září s úsměvem na tváři se v doprovodu svých rodičů sešli v krásně vyzdobené pohádkové třídě. Zde je přivítaly paní učitelky a také tradičně přišel pan starosta. Děti dostaly spoustu potřebných a zajímavých dárků, které se jim ani nevešly do nových aktovek. První den ve škole byl pro prvňáčky velkým zážitkem. Našim prvňáčkům i ostatním žákům přejeme, aby se jim ...

Zahájení šk. roku 2022-23