ZŠ ROZSOCHY

Veliká gratulace!

Letošní podzim nám do školy přinesl krom jiného také velikou radost. Zasloužil se o ni Tadeáš Uhlíř, žák 5. ročníku. Rozhodl se změřit své znalosti a logické uvažování s dalšími stejně starými vrstevníky v České republice a přihlásil se na Logickou Olympiádu. Logická olympiáda je soutěž pořádaná Mensou České republiky založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Nerozhodují zde naučené znalosti, ale schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování. Logická olympiáda je svým pojetím unikátní soutěží, protože se nejedná o znalostní soutěž, ale o soutěž rozvíjející především schopnost samostatného logického uvažování.
Děti se mohly do soutěže přihlašovat již koncem léta a nepřihlásilo se jich málo. Celkem 13.843 z celé republiky. První, základní kolo soutěže proběhlo v říjnu online na PC z domova. Ze 711 účastníků v kategorii 3. - 5. ročníků základních škol se Tadeáš umístil na 47.- 48. místě. Překonal tak 93,46 % účastníků soutěže a postoupil do krajského kola, které se konalo v listopadu v Jihlavě.
Také zde vyšel Táďa s čistým štítem. Soupeřů se nezalekl a obsadil ve své kategorii krásné 15. místo.
I když do finále soutěže již nepostoupil, jsme na něho pyšní, moc gratulujeme a přejeme mu hodně dalších úspěchů. Nejenom u nás ve škole, ale také při přijímacích zkouškách a na gymnázium.

Diplom 

RP

28.11. 2019
R. P.