ZŠ ROZSOCHY

Angličtina ve škole

Výuka anglického jazyka se postupem času stala v českých školách jednou z priorit vzdělávání. Na naší škole probíhaly hodiny angličtiny pod vedením paní učitelky Moniky Tomášové. Od letošního školního roku převzala pomyslné angličtinářské žezlo paní učitelka Dita Víchová. Hodiny jsou zábavné a děti je měly a mají rády. Dokonce tak, že již před lety vznikl kroužek anglického jazyka pro naše nejmenší.
V poslední době se školy snaží, a díky rozvojovým programům se jim to daří, zpestřovat dětem hodiny angličtiny různým způsobem. Momentálně velký boom zažívají rodilí mluvčí. Naše rozsošská škola, ostatně jako i ostatní okolní školy, úzce spolupracuje nejenom se svým obecním úřadem, jakožto zřizovatelem, ale také s Městským úřadem v Bystřici nad Pernštejnem. Z této spolupráce v loňském školním roce vzešel projekt „Zapojení sdíleného rodilého mluvčího do hodin anglického jazyka formou tandemové výuky“.  Projekt byl zaštítěn Místním akčním plánem (MAP) rozvoje vzdělávání ORP Bystřice nad Pernštejnem. V rámci tohoto projektu dojížděl k nám do školy jedenkrát měsíčně do hodin anglického jazyka pan David Frazer. Pro děti to byla veliká příležitost potkat někoho, jehož rodným jazykem je angličtina. David, byť již dlouhodobě žije v České republice, češtinu moc neovládal, tudíž se s ním děti musely dorozumívat jen anglicky. V červnu tento projekt skončil.
I přes to jsme velice rádi za tuto roční zkušenost a děkujeme MAP za přínosné poznatky.
     Jelikož nás všechny projekt velice nadchl, přihlásili jsme naši školu do dalšího projektu, do projektu Erasmus+. Jde o evropský vzdělávací program, který u nás běží pod záštitou Města Bystřice nad Pernštejnem a partnerské organizace Hodiny H, z. s. z Pelhřimova. Projekt je realizován s finanční podporou Evropského sboru solidarity – Dobrovolnická partnerství. V rámci spolupráce se školkami a školami ve vyučovacích hodinách je  cílem dobrovolnické činnosti propojení formálního a neformálního vzdělávání, zpestření hodin a  především aktivizace komunikace dětí, žáků, studentů, dále také vnesení interkulturního prvku a informací o kultuře a zemi dobrovolníka a podle možností provázání s výukou. Dobrovolníci by měli do naší školy dojíždět dva, jeden z Itálie a druhý ze Španělska. První zkušenost již máme za sebou a moc se všichni ve škole těšíme na novou spolupráci a báječné zážitky.

RP

28.11. 2019
R. P.