ZŠ ROZSOCHY

Dotazníkové šetření

Výsledky dotazníkového šetření "Mapa školy" zaměřeného na odhalení silných a slabých stránek školy a na podchycení šikany a dalších negativních jevů:

Analytický zpráva

Percentily

Souhrn

26.4. 2019
R. P.