ZŠ ROZSOCHY

Září u nás ve škole

Nový školní rok jsme úspěšně zahájili a pustili se s úsměvem do „práce“. V září jsme zavzpomínali na prázdniny a zopakovali si, co už všechno umíme z minulého školního roku. V týdnu od 18. - 22. září jsme se zúčastnili celorepublikové výzvy – Pěšky do školy. Cílem celé výzvy bylo rozpohybovat děti, omezit počet aut v okolí škol a šetřit tak životní prostředí. Jak už z názvu vyplývá, úkolem dětí bylo do školy chodit pěšky, na kole nebo koloběžce. Musím naše děti opravdu moc pochválit, protože plnily výzvu a s ní spojené další aktivity zodpovědně, svědomitě a s nadšením. Na konci září nás čekal první projektový den, který jsme věnovali oslavě Dne evropských jazyků. S žáky jsme si připomněli jazyky v evropských zemích a naučili jsme se pozdravy např. v řečtině, italštině či francouzštině. V průběhu dne děti pracovaly na úkolech ve skupinách. Každý tým se proměnil v cestovní kancelář a měl za úkol „nalákat“ co nejvíce zájemců do „své“ země. Každá cestovní skupina pak vytvořila propagační plakát. Na závěr nechyběla prezentace prací a následné hlasování. Zájemci o dovolenou mohli vybírat mezi Francií, Španělskem, Řeckem, Velkou Británií, Polskem, Českou republikou a Německem. Nejvíce oblíbenou destinací se stala Velká Británie a Francie. Celý měsíc jsme si pěkně ve škole užili a těšíme se na další školní akce a zážitky s nimi spojené. AN

16.10. 2023
R. P.