ZŠ ROZSOCHY

Školní výlet

S koncem školního roku se neodmyslitelně pojí skvělé zážitky, které mimo jiné vznikají také na školních výletech. Na náš dlouho očekávaný výlet jsme vyrazili v úterý ráno v posledním týdnu školního roku.

Autobus nás přivezl až do Ratibořic, kde nás čekala exkurze v Biofarmě DoRa, která je domovem pro sedm set padesát koz a padesát kozlů. Měli jsme možnost navštívit stáje se zvířaty, viděli jsme i proces strojního dojení, dozvěděli jsme se zajímavé informace o chodu farmy, chovu koz a biopotravinách. Ty jsme měli dokonce možnost ochutnat. Děti ovšem zcela jistě nejvíce zaujala malá kůzlátka, která si mohly pochovat a pomazlit se s nimi. Určitě stojí za zmínku i kozel Karel, jehož si díky jeho mohutnému dlouhému „plnovousu“ pamatují snad všichni žáci. Plné zážitků nás autobus převezl do nedalekých Jaroměřic nad Rokytnou, kde jsme se vydali k baroknímu zámku Jaroměřice nad Rokytnou. Zámek, který patří k nejmohutnějším architekturám 1. poloviny 18. století u nás i v Evropě, je nejnavštěvovanější památkou Vysočiny. Zde jsme se vydali na rozšířenou prohlídku zámku s pohádkou Tři zlaté vlasy děda Vševěda, se kterým se dokonce děti setkaly a během celé prohlídky plnily nejrůznější úkoly, které jim udělil. Celou prohlídku jsme zakončili v zámecké kuchyni, kde se děti naučily péct bramborové placky na kachlových kuchyňských kamnech. A jak si pochutnaly! Jen se olizovaly! A po procházce Jaroměřicemi nás už jen čekala cesta domů.
Výlet se vydařil. Věřím, že všichni máme super zážitky, ze kterých se stanou i krásné vzpomínky.

ZŠp

10.7. 2023
R. P.