ZŠ ROZSOCHY

Prevence dětských úrazů

Přesně na Den svatého Valentýna k nám do školy zavítala paní Magdaléna Kodetová ze Státního zdravotního ústavu v Jihlavě. Přijela, aby dětem ze 3., 4. a 5. ročníku předala cenné informace z oblasti první pomoci. Nebyla u nás poprvé. Starší děti ji již dobře znají z předchozích besed.
Stejně jako besedy předešlé, i ta dnešní byla rozdělena na 3 tematické okruhy. Prvním tématem byly domácí, školní, venkovní a sportovní úrazy. Děti si připomněly, jak se úrazy mohou stát a jak se nejlépe těmto úrazům vyhnout. Dozvěděly se, jak se zachovat při úraze vlastním i cizím, jak ho ošetřit a čemu se vyvarovat. Věděli jste třeba, že při omrzlinách je nebezpečné studené místo prudce zahřívat? Že si tím můžete přivodit popáleninu?

Druhým tématem byla bezpečnost při dopravě. Už víme, jak se chovat na silnici nejen při jízdě na kole, ale také při chůzi. Co jako chodci smíme a co nesmíme. Jak se chovat na přechodu pro chodce a proč je nebezpečné přecházet na červenou.

Třetím a posledním tématem byla linka 155 a samozřejmě také masáž srdce na figuríně. Vyzkoušeli jsme si telefonát na linku 155: „Nejprve se představím a řeknu alespoň přibližnou adresu místa, kde jsem. Teprve potom sdělím, co se stalo. A mezitím co telefonuji, může operátorka vyslat na místo záchrannou službu.“ Každý si také vyzkoušel masáž srdce na figuríně. Rytmus nejlépe odhadneme, když budeme při stláčení zpívat píseň Rolničky, rolničky. Tehdy budeme mít tu správnou frekvenci. Někteří zjistili, že to není vůbec jednoduché.

Během besedy si děti zasoutěžily, zacvičily, vyzkoušely svoji vytrvalost a zazpívaly si. Věřím, že teď už by každý alespoň trochu dokázal přispět k poskytnutí první pomoci a záchraně života.

DV

15.2. 2023
R. P.