ZŠ ROZSOCHY

Den české státnosti na naší škole

Po prázdninách jsme se vrátili opět do školy, plní krásných letních zážitků a příběhů z prožitých dobrodružství. Těšili jsme se nejen na kamarády, ale i na to, co nám letošní školní rok přinese nového. Během září jsme si zopakovali učivo předchozího školního roku, co jsme zapomněli, to jsme si zase připomněli. Ale škola není jenom o učení, ale také o zábavě. Na konci září jsme měli ve škole první projektový den. Letos jsme se zaměřili na památku sv. Václava.  Děti celý den hledaly, luštily a zjišťovaly různé informace o životě knížete Václava, našeho českého patrona. 

A co jsme se všechno dověděli? Kníže Václav konal jeden dobrý skutek vedle druhého, zároveň byl i vzdělaný – uměl číst a psát, což v tehdejší době bylo výjimečné. Přestože byl mírumilovný člověk, 28. září byl zavražděn svým bratrem Boleslavem. Proto si jeho památku připomínáme právě v tento den. Ke sv. Václavovi se váží i různé pověsti, nejoblíbenější u dětí je ta o Blaničtích rytířích, kteří vyčkávají v hoře Blaník a až bude českému národu nejhůře, tak vyjedou z hory v čele se sv. Václavem a zachrání nás. Doufejme, že Blaničtí rytíři nebudou muset nikdy zasahovat a budou si spokojeně dále v Blaníku odpočívat.

Na památku knížete Václava nechal Karel IV. vyhotovit svatováclavskou korunu.  Koruna váží 2,5 kg, je vyrobena ze zlata a zdobí jí 90 drahokamů a 20 perel. Kdo by takovou korunu nechtěl mít?! Děti 1. a 2. ročníku si svoji svatováclavskou korunu vyrobily, takže jsme najednou měli ve třídě samé krále a královny. Moc jim to slušelo!

Celý tento podzimní den jsme si s dětmi moc užili a kníže Václav má jistě také radost, že se děti stále zajímají o jeho životní dílo, i přesto, že od jeho smrti uplynulo již tolik let. 

 

AN

11.10. 2022
R. P.