ZŠ ROZSOCHY

Zpátky do školy ...

Dva měsíce prosluněných prázdnin utekly jako voda a nastal čas návratu žáků do školních lavic a za svými kamarády. Někteří se těšili více, někteří méně, ale nejvíce zvědaví byli určitě naši prvňáčci. Prvního září s úsměvem na tváři se v doprovodu svých rodičů sešli v krásně vyzdobené pohádkové třídě. Zde je přivítaly paní učitelky a také tradičně přišel pan starosta. Děti dostaly spoustu potřebných a zajímavých dárků, které se jim ani nevešly do nových aktovek. První den ve škole byl pro prvňáčky velkým zážitkem. Našim prvňáčkům i ostatním žákům přejeme, aby se jim ve škole všechno dařilo a celý školní rok byl pro ně úspěšný.

A protože zážitků není nikdy dost, hned za týden jsme vyrazili na Národní výstavu Den českého strakatého skotu do Radešínské Svratky. Je to jedna z největších akcí svého druhu v České republice, ale také ve střední Evropě. Děti si zde mohly prohlédnout různá hospodářská zvířata, zhlédnout hodnocení zvířat nezávislými renomovanými zahraničními rozhodčími, zasoutěžit si a dozvědět se zajímavosti z oblasti zemědělství. Kluky nejvíce zaujala výstava zemědělské techniky, od historických strojů až po ty nejmodernější. Děvčata zase lákaly stánky s různými suvenýry. Při tom všem jsme si ještě stihli dát i něco dobrého. Bylo to parádní dopoledne! Už teď se těšíme se na další ročník výstavy. Tak zase za rok!

DV

13.9. 2022
R. P.