ZŠ ROZSOCHY

Projektový den s Českým červeným křížem

V polovině června jsme s žáky 3., 4. a 5. ročníku navštívili ZŠ Nádražní v Bystřici nad Pernštejnem, kde se konal interaktivní a zážitkový projektový den s pracovníky Oblastního spolku Českého červeného kříže Žďár nad Sázavou. Ti pro děti vytvořili 5 stanovišť a o šesté stanoviště se postaral bystřický Hasičský záchranný sbor.
Všichni žáci po skupinách jednotlivá stanoviště obcházeli. V modelových situacích si mohli vyzkoušet praktický nácvik ošetření různých poranění i resuscitaci člověka.
Žáci se učili přemýšlet o ochraně svého zdraví a o poskytnutí první pomoci podle svých možností. Naučili se ale i důležitou věc a to, jak úrazům doma i v přírodě předcházet.

Velice zajímavé bylo i poslední stanoviště. Děti měly možnost prohlédnout si hasičské auto a různé záchranné techniky. Tato ukázka všechny jen utvrdila v tom, jak je tato profese důležitá, ale i náročná.

Moc děkujeme všem členům ČČK, HZS i ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615, že jsme se tohoto dne mohli zúčastnit. Byl to velice přínosný den a bude-li to možné, určitě bychom tento projekt rádi zopakovali.

ZŠp

13.7. 2022
R. P.