ZŠ ROZSOCHY

Závěr školního roku se vydařil

Měsíc červen nám ve škole utekl jako voda a už tu máme letní prázdniny. Konec školního roku jsme si ale náramně užili. Byl plný zábavy, kultury, sportu a dobrodružství. V posledním školním týdnu, v úterý, jsme vyrazili do Kulturního domu v Bystřici nad Pernštejnem na divadelní představení Tajemství staré bambitky v podání Divadla Beze Jména. Opět to byl úžasný zážitek. Malí herci – amatéři a živý orchestr!  A navíc jsme se během představení pěkně nasmáli. Obzvlášť když si proradní rádci Ferenc a Lorenc dělali z dětského publika „legrácky“.

V tento den jsme zažili i velké noční dobrodružství. V rámci projektu Noc s Adersenem nás čekalo nocování ve škole. Po vyučování šly děti jako každý den domů, ale v pět hodin odpoledne naše škola znovu ožila.  Žáci se vrátili, připravili si svoje místečko na spaní a jelikož všem z hoho velkého chystání vyhládlo, nachystali jsme venku oheň a opekli si buřty. Naštěstí nám žádný do ohně nespadl. Některé děti však budou jistě ještě krásnější, protože jak se říká: „… to černý je na krásu“. Pak už následovaly soutěže v týmech. Žáci museli plnit různé záludné úkoly, například přestěhovat nohama míčky z lavoru naplněného vodou do jiného - prázdného, či trefovat se mokrou houbičkou do terče. Při západu sluníčka jsme si společně s kytarou zazpívali písničky a pomalu se začali chystat na spaní. Hned jsme však do spacáku nešli. Čekala na nás ještě pyžamová párty. Celá školní budova se otřásala při dětských tanečních kreacích. Máme to ale ve škole výborné tanečníky!
Jelikož nás tanec a aktivity během celého dne pěkně unavily, všichni jsme brzy usnuli a spali zaslouženým spánkem až do rána.
 
Ráno jsme se společně nasnídali a vydali se za další zábavou. Předposlední školní den jsme si zahráli hru „šipkovaná“.  Rozdělili jsme se na dvě skupiny, na „malé“ a „velké“. Každý asi ví, jak se taková šipkovaná hraje a někdy ji jistě každý hrál. Jedna skupina stopuje druhou a během stopování plní úkoly, které je potřeba předem na označených místech najít. Naše šipkovaná probíhala ve stejném duchu a ve výsledku jsme měli krásnou procházku po okolí Rozsoch.

Poslední školní den se nesl ve slavnostním duchu. Jak by taky ne. Vždyť se rozdávalo vysvědčení! Na ceremoniál přišel také pan starosta rozloučit se s našimi páťáky – absolventy a popřát dětem krásné prázdniny. Doufáme, že děti byly s hodnocením spokojené
a budou se těšit v září opět do školních lavic. Prázdniny zahájily výbornou zmrzlinou od pana starosty a nyní už je čeká jen kýžené lenošení.
Odpočinek je ale důležitý, a tak si milé děti pěkně prázdniny užijte, ať jsou plné sluníčka a dobrodružných zážitků! Ve škole se budeme těšit na vaše prázdninové příhody!

AN

13.7. 2022
R. P.