ZŠ ROZSOCHY

Beseda s Policií ČR

V magický den 22.02.2022 zavítala do naší školy paní policistka nprap. Lenka Prokopová z Krajského ředitelství policie Kraje Vysočina. Že tento den bude něčím zvláštní, bylo poznat hned při příchodu paní policistky do školy. Žena v uniformě! Takový klid o přestávce jsme snad ještě nezažili. Paní policistka do školy přišla hlavně proto, aby dětem popovídala, jak se chovat na silnici, protože i my chodci jsme součástí dopravního provozu.
Děti se rozdělily do dvou skupin podle věku a každé věkové skupině byla také beseda uzpůsobena.
V úvodu si povídala s dětmi o tom, jak se obecně chovat na silnici a při různých dopravních situacích. Samozřejmě si společně zopakovaly pravidla silničního provozu, jaká je správná výbava jízdního kola či jaká jiná nebezpečí na nás na silnicích číhají. Druhá část besedy byla pro děti velice zajímavá, ba přímo dobrodružná. Paní Prokopová nám pověděla, co takový policista všechno dělá a podle čeho můžeme policistu poznat. V neposlední řadě nám ukázala vybavení policisty – různé čepice, barety, obušky, a dokonce i pravá policejní pouta. Ta měla takový úspěch, že se nakonec všichni do „opravdických želízek“ nechali spoutat.
Závěrem nám paní Prokopová odpověděla na otázky týkající se její práce.
Tak uvidíme, zda v budoucnu někdo z našich dětí také oblékne policejní uniformu. Paní policistka byla moc milá a zábavná, její povídaní a veškeré aktivity spojené s dopravní výchovou jsme si náramně užili.

AN

15.3. 2022
R. P.