ZŠ ROZSOCHY

Mikuláš vs. Tři králové

Svátek svatého Mikuláše je neodmyslitelně spjat s nadílkou. Mikuláš v předvečer svého svátku, tak jako kdysi, obdarovává děti malými dárky nebo sladkostmi.
Mikulášská nadílka patří u nás ve škole k nejoblíbenějším akcím. Vše mají „pod palcem“ žáci pátého ročníku. Chystají se na ni několik týdnů. Letos bylo Mikulášské nadělování přerušeno nuceným zavřením školy kvůli výskytu nemoci covid-19.
Společně s „páťáky“ jsme se tedy rozhodli nahradit svátek svatého Mikuláše svátkem Tří králů. A tři mudrci - Kašpar, Melichar a Baltazar, skutečně přišli. Přišli, povyprávěli o betlémské hvězdě, o své pouti, o darech, které malému Ježíškovi do Betléma přinesli... Povídali také o žehnání domů a dalších zvycích spjatých se svátkem Tří králů, a také o pranostikách, které se s tímto dnem pojí. Věděli jste třeba, že je-li na Tři krále větrno, bude úrodno? A že bude-li na Tři krále mnoho hvězd, urodí se mnoho brambor?
Tak jako mudrci z východu, tak i naši tři králové přinesli dary. Nebylo to však zlato, kadidlo a myrha, ale trocha sladkostí pro vzorné posluchače.
Svátkem Tří králů a písničkou o nich jsme společně zakončili naše sváteční vánoční období.

RP

19.1. 2022
R. P.