ZŠ ROZSOCHY

Mapa školy

Na jaře letošního roku proběhlo na naší škole dotazníkové šetření na téma Mapa školy a distanční výuka.
Šetření proběhlo elektronicky pod záštitou firmy SCIO a zúčastnili se jej žáci, rodiče a zaměstnanci školy.

Analytickou zprávu z šetření naleznete    ZDE

Souhrnnou zprávu z šetření naleznete     ZDE

10.9. 2021
R. P.