ZŠ ROZSOCHY

Do nového školního roku "rovnýma nohama"

V úterý 1. září byl zahájen školní rok 2020-2021. Přivítali jsme nejen žáky, kteří naši školu již navštěvují, ale i tři nové prvňáčky, kteří svůj první krok do života školáků udělali společně se svými rodiči. Děti ve škole přivítala paní ředitelka Mgr. Renata Pavlačková a třídní učitelka Mgr. Alena Novotná. Rovněž přišel děti tradičně uvítat pan starosta Josef Smolka a předal dětem dárečky.

Děti odcházely domů plné dojmů a natěšené na další školní den.

I letos na děti čekají zájmové kroužky a mnoho naučných i zábavných akcí, které škola bude pořádat. První z akcí – dopravní hřiště v Novém Městě na Moravě, mají děti již za sebou. Hned první školní pátek jsme absolvovali teorii i praxi v jízdě na kole.

Jsme na začátku nového školního roku a troufám si tvrdit, že ještě nikdy nikdo nevstupoval do nového školního roku s takovou nejistotou. Na konci minulého školního roku jsme všichni věřili, že se epidemiologická situace bude zlepšovat a vstup do nového školního roku proběhne bez větších komplikací.

Pevně věřím, že bude školní rok probíhat bez problémů a nebudeme se muset vrátit k distanční výuce.

Přeji našim žákům i novým prvňáčkům, aby se jim ve škole líbilo, dařilo a rádi do ní chodili. Celému kolektivu přeji pohodový školní rok.

 

Mgr. Dita Víchová

 

 

15.9. 2020
R. P.