ZŠ ROZSOCHY

Zápis do 1.ročníku se blíží

Jak jistě mnozí víte, 1.1.2017 došlo ke změně termínu a zápis budoucích prvňáčků se nám posunul na měsíc duben, oproti předchozímu lednu. Mnohé děti udělají, byť za pouhé tři měsíce, ve svém vývoji veliký skok. A proto si myslím, že je tato změna termínu na místě.
Zápis samotný není v žádném případě pro dítě stresující záležitostí. Vše probíhá hravou formou a konverzace je vedena v přátelském duchu. Většina dětí přichází k zápisu připravena z mateřské školy.
I přesto se však může stát, že dítě za ostatními vrstevníky „pokulhává“ a rodič chce pro své dítě žádat odklad školní docházky. Také v tomto případě se jej zápis týká. Dostaví se i s dítětem v den zápisu a vypíše žádost o odklad školní docházky. Aby mohla být žádost ředitelem/ředitelkou školy kladně vyřízena, musí rodič doložit též doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a doporučující posouzení odborného lékaře (pediatra) nebo klinického psychologa. Následující rok přijde rodič i s dítětem opět k zápisu.
     Na všechny letošní předškoláčky (budoucí prvňáčky)se už ve škole moc těšíme a rádi je přivítáme ještě před zápisem u nás ve škole na návštěvě. Naše škola je otevřena nejenom dětem ze spádové oblasti, ale také třeba i „přespolním“.

Veškeré informace týkající se letošního zápisu do 1. ročníku naleznete na webových stránkách školy
www.skola-rozsochy.cz v sekci Dokumenty školy nebo můžete využít telefonický rozhovor či  osobní návštěvu u nás ve škole. Rádi vám naši malou, téměř rodinnou, školu ukážeme.

Renata Pavlačková, ředitelka školy

14.2. 2020
R. P.