ZŠ ROZSOCHY

Oznámení o udělení ředitelského volna

Dle § 24 odst. 2  Školského zákona č. 561/2004, Sb. vyhlašuji na pátek 20. 12. 2019 pro žáky naší školy ředitelské volno, z důvodů organizačních a technických. Obědy budou odhlášeny, školní družina fungovat nebude.

                                                                                                              Mgr. Renata Pavlačková, ředitelka školy

3.12. 2019
R. P.