ZŠ ROZSOCHY

Sportovní dopoledne s výjezdem

Ke konci října jsme měli možnost navštívit „velkou“ tělocvičnu na ZŠ Nádražní v Bystřici nad Pernštejnem. Sešli jsme se brzy ráno ve škole, když venku byla ještě tma a za normálních okolností jsme ještě v posteli.
„Mají všichni cvičební úbor?“ Zaznělo sborové „ANO!“ „Mají všichni svačinu?“ opět zaznělo sborové „ANO!“ Takže jsme měli všechny důležité věci a mohli se vydat na zastávku autobusu, který nás odvezl do Bystřice nad Pernštejnem.

Ve škole nás mile přivítali a předali klíče od tělocvičny, a ta teď byla na dvě hodiny jenom naše. Zahráli jsme si spoustu her a zasoutěžili jsme si v týmech. A někdy to bylo opravdu náročné. Však si to představte! Děti se musely dostat z jednoho konce tělocvičny na druhý, přičemž se celý tým mohl pohybovat pouze po dvou žíněnkách a nikdo nemohl stoupnout na podlahu. To všechno chtělo nutnou dávku spolupráce, komunikace všech spoluhráčů a vymyslet tu správnou herní taktiku. Naši žáci vše zvládli na výbornou. Umí si pomáhat a dokáží se domluvit. 

Také jsme se byli podívat v nově vybudované „judárně“. Tato místnost slouží k výcviku dětí v judu. Tam jsme si to náramně užili a pořádně se vydováděli. Následná část našeho sportování byla věnována florbalu. Jako každý rok nás čeká turnaj málotřídních škol ve florbalu, proto jsme se na tento sport zaměřili a cvičili přihrávky, střelbu na bránu atd. 

Celé sportovní dopoledne jsme si užili a jsme rádi, že nám ZŠ Nádražní propůjčila tělocvičnu a moc jim za to děkujeme. Už se moc těšíme na další sportování.

AN

8.11. 2019
R. P.