ZŠ ROZSOCHY

Aktivity posledních dnů

Učitelé a děti ze školy v Rozsochách měli opět napilno. Navštívili jsme Základní školu v Dolní Rožínce, kam jsme byli pozvání do výtvarné dílny k paní učitelce Haně Punčochářové. Ta se nám, společně s vybranými žáky devátého ročníku, věnovala celé dopoledne. Děti si tak mohly vyzkoušet své kreativní počínání při činnostech, které v naší škole nemají šanci zažít. Pracovali jsme s keramickou hlínou, vyrobili jsme si zvířátko jako dekoraci, někdo si zvolil kočku, někdo sovu. Práce s keramikou nás nadchla a výrobky se moc povedly. Děti si je odnesou domů jako památku. Paní učitelce moc děkujeme.

V pátek 17.6. jsme se zúčastnili akce Prevence dětských úrazů, kterou pořádala ZŠ Nádražní v Bystřici nad Pernštejnem. Jednalo se o setkání různých malotřídních škol pod vedením Státního zdravotního ústavu. Setkali jsme se se zdravotníky první pomoci a s hasiči. Ti nám představili hasičské auto, vysvětlili, co a k čemu se používá, uvedli příklady z praxe a nechali děti vyzkoušet si běžné vybavení hasiče, který jde do akce. Zdravotníci nám zase oživili zásady poskytování první pomoci a hovořili s dětmi i o drogách a jejich účincích na lidský organizmus. Ačkoliv doufáme, že tyto znalosti nebudeme muset nikdy uvést v praxi, bylo to velmi přínosné.

Dne 22.5.proběhl ve škole projektový blok Den mazlíčků. Děti si do školy donesly svá zvířátka ve vhodných přepravkách a připravily si o nich povídání. Každý, kdo donesl svého miláčka, nám vyprávěl o tom, čím ho krmí, co potřebuje ke své spokojenosti, co o něm ví.... Děti si mohly zvířátka pomazlit a dozvěděly se spoustu nového. Sešla se nám zde malá zoologická zahrada, křečci, morčátka, králíčči, kocourek, šneci, dokonce si výstavní holub a včely (v krabičce). Děkujeme rodičům, že dětem s přípravou na toto dopoledne pomohli.

5.6. jsme ve škole uvítali vzácné hosty ze Základní umělecké školy v Bystřici nad Pernštejnem. Paní učitelky Martina Olivová a Michaela Uhlířová k nám přijely s muzicírováním. Vzaly s sebou i několik svých žákyň, které skvěle ovládaly své hudební nástroje. Program byl koncipován jako krátké seznámení se s různými nástroji, které jsme dělili do skupin, dozvěděli jsme se něco o jejich původu a různé zajímavosti o nich. Mohli jsme blíže poznat klarinet, flétny a klavír.  Během hudební hodinky děti soutěžily o bonbóny a poslouchaly krásné skladby z pohádek, ale i klasiku. Paní učitelky byly vtipné a děti zaujaly, moc se nám to líbilo, a na závěr jsme si ještě všichni společně zahráli na pěvecký sbor. Těšíme se na další takovou milou akci.

12.6. 2019
R. P.