ZŠ ROZSOCHY

Veliká radost

Koncem května se naši "páťáci" (Michal Vrána, Adam Ťupa, Barbora Bělíková a Elen Buchtová) zúčastnili oblastního kola Dopravní soutěže, které pořádalo Město Bystřice nad Pernštejnem a Nové Město na Moravě ve spolupráci s BESIPem. Kategorie byly vypsány tři, v té naší soutěžilo 6 družstev. Soutěžilo se  ve čtyřech disciplínách. V teoretické části to byly testy z první pomoci a dopravní výchovy. V praktické části se soutěžilo v jízdě na dopravním hřišti a v jízdě zručnosti. Ve velice vyrovnané soutěži se naši žáci dokázali prosadit a obsadili 1. místo !!!

Začátkem června jsme, jako první postupující, vyjeli do Velkého Meziříčí, kde se konalo krajské kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů. Sešli se zde vítězové všech jedenácti oblastních kol z celého kraje. Se silnou konkurencí a nelehkými úkoly, které byly oproti oblastním kolům povýšeny na vyšší úroveň, se naši žáci dokázali velice úspěšně vyrovnat. Za svůj boj byli odměněni pátým místem jako družstvo a Adam Ťupa obsadil deváté místo jako jednotlivec mezi mladšími chlapci! Jde o krásná umístění, vezmeme-li v potaz, kolik týmů a jednotlivců se v rámci celého kraje Vysočina soutěže účastnilo.
Páťákům moc gratulujeme a děkujeme za úžasnou reprezentaci naší malé školy.

RP

21.5. 2019
R. P.